Članovi

Predsjednik:              Ivica Madžar

Potpredsjednik:        Martina Bulat

Rizničar:                       Ivica Burić

Voditelj za program

i suradnju:                    Vinko Bulat

Koreografkinja:           Vuga Marin

Upravni odbor:            Ivica Madžar

Martina Bulat

Joso Kosor

Jere Burić

Ante Sučić

Ivan Kosor

Mladen Lemac

Nadzorni odbor:          Ivanka Sučić

Ivo Maretić

Jere Bulat

Umjetnički odbor:      Zorka Matas

Mate Burić

Martina Bulat

Aktivni članovi:

muško pivanje – Bulat Ive, Burić Ivica,  Burić Jerko, Čular Ivica, Kosor Joso, Parat Šime, Sučić Ante

Žensko pivanje – Bralić Milka, Bulat Slavka, Kosor Kata, Lemac Jela, Matas Zorka, Paić Stana, Žaja Jela

Diplar – Šime Parat

Ostali (biralica, kola...) Bulat Ivan, Bulat Jere, Bulat Kata, Bulat Martina, Bulat Zdenko, Burić Antea, Burić Mila, Burić Slavka,      Grbavica Tonka, Kosor Ivan, Krečak Dijana, Krečak Josipa,  Lemac Ana, Lemac Ivana, Lemac Mladen, Maretić Ivo, Nakić Mihovila, Rudan Ana-Maria, Sučić Ivanka